Khi thực hiện truy cập vào nội dung của chungcuflorence.net (sau đây được gọi là Website) cũng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều khoản và điều kiện sau đây và đồng thời cũng chấp nhận Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Đồng thời, Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào bên dưới đây, bạn không nên tiếp tục truy cập vào nội dung của website chungcuflorence.net nữa.

Bạn đồng ý với việc là bạn sẽ không sử dụng website chungcuflorence.net cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, đồng thời bạn cũng sẽ tôn trọng tất cả những quy định đang được đưa ra.

Bạn đồng ý với việc không sử dụng website chungcuflorence.net với mục đích làm giả hoặc thao túng, đưa ra những thông tin không chính xác,

Bạn đồng ý không xâm phạm những vấn đề liên quan tới bảo mật của trang website , hay là việc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo vệ hoặc những khu vực có thông tin nhạy cảm của website

Bạn đồng ý với việc sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và chi phí (trong đó có cả phí pháp luật phát sinh từ tất cả các hoạt động vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận ở đây) và khi mà bạn đồng ý thì sẽ tiếp tục sử dụng website

Việc sao chép và sử dụng bằng bất kỳ phương pháp nào ( kể cả trực tuyến hay ngoại tuyến đều) bị nghiêm cấm. Toàn bộ dữ liệu trên website và hình ảnh, biểu trưng, ​​văn bản là tài sản của chungcuflorence.net (trừ khi có quy định khác).

KHƯỚC TỪ

Mặc dù trong nhiều trường chúng tôi luôn nỗ lực trong việc đăng tải những thông tin trên website cập nhật 1 cách nhanh nhất và chính xác nhất, tuy nhiên, đôi khi một số thông tin bạn tìm thấy có thể hơi cũ.

chungcuflorence.net có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn tìm thấy trên website bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện thay đổi và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện nói trên.

Chỉnh sửa lần cuối: 7-11-2017